Co to jest rotacyzm

Wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głoski "r". Najlepsze efekty korekcyjne daje wspomaganie ćwiczeń wibratorem logopedycznym (patent Antoniego Bochniarza). Egzemplifikują to niżej zamieszczone filmy.

Dokumenty patentowe   Wibrator logopedyczny

Co dalej?

Jeśli Ciebie lub Twoich bliskich problem dotyczy możesz:Dlaczego warto wspomagać korekcję zaburzeń mowy wibratorem logopedycznym autorstwa Antoniego Bochniarza?

Warunki terapii logopedycznej pomocne w korekcji rotacyzmu

Etapy terapii

Etap przygotowawczy z wykorzystaniem: sond, wkładek artykulacyjnych i pionizacyjnych, szpatułek, wkładek dystansowych oraz ćwiczeń z substytutem głoski „r”. Etap ten jest niezbędny, gdyż dzięki niemu łatwiej i szybciej uzyskuje się efekt korekcyjny. Celem tego etapu jest spionizowanie języka i wstępne przygotowanie motoryczne języka. Pionizację uzyskuje się m.in. dzięki zastosowaniu wkładek artykulacyjnych i dystansowych oraz dzięki odpowiednim ćwiczeniom z substytutem głoski „r”. Ćwiczenia przygotowawcze prowadzone są pod kątem wykorzystania wibratora logopedycznego. Na tym etapie mają miejsce także oddziaływania podnoszące motywacje, zachęcające i stymulujące do systematycznych ćwiczeń. Poprzedzenie ćwiczeń z aparatem etapem przygotowawczym, przyspiesza uzyskanie „r' i zmniejsza ilość błędów metodycznych podczas ćwiczeń z wibratorem.

Etap ćwiczeń z wibratorem logopedycznym, którego celem jest wywołanie wyizolowanej głoski „r”. Polega na realizacji procedur korekcyjnych dostosowanych do indywidualnych warunków i możliwości ćwiczącego. Etap ten ma na celu spełnienie pewnych wymogów metodycznych wg podanego pacjentowi algorytmu postępowania. Najlepsze i najszybsze efekty uzyskuje się pod kierunkiem doświadczonego i przeszkolonego specjalisty, który czuwa nad poprawnością metodyczną. Korzystne jest gdy ćwiczący ma możliwość wypożyczenia aparatu do ćwiczeń domowych. Codzienne ćwiczenie z aparatem powinno mieć miejsce jeszcze przez tydzień od uzyskania wyizolowanej głoski „r”.

Etap automatyzacji wymowy "r" w słowach, z pomocą materiału w książce Antoniego Bochniarza „Gdy masz dziecko z wadą wymowy” oraz na płycie CD. Na tym etapie następuje przeniesienie wyizolowanej głoski do sylab, a później do słów odpowiednio ustrukturyzowanych, znajdujących się na płycie CD. Czasem potrzebna jest modyfikacja materiału ćwiczeniowego pod konkretnego pacjenta, z uwzględnieniem jego uwarunkowań, sukcesów i trudności.Gdy masz dziecko z wadą wymowy    Automatyzacja wymowy głoski r

Inne narzędzia, aparaty i akcesoria wspomagające korekcję rotacyzmu i usprawniające motorykę języka znajdują się na niżej zamieszczonych fotografiach. Oto inne urządzenia, których częścią składową jest wibrator logopedyczny:

Echo wibrator z rezonatorem

Echo-wibrator z rezonatorem

Stymulator logopedyczny

Inne pomoce logopedyczne przydatne w terapii:

Wibrator z oprzyrządowaniem
Wkładki artykulacyjne

Wkładki artykulacyjne


Minimum logopedyczne

Minimum logopedyczne

Patrz film Seplenienie i Rotacyzm
Seplenienie i rotacyzm
Rotacyzm - efekty terapii
Usprawnienie motoryki języka


Dlaczego warto wspomagać korekcję zaburzeń mowy wibratorem logopedycznym autorstwa Antoniego Bochniarza?

Efekty

Zobacz efekty terapii w niżej zamieszczonym filmie:

Więcej możliwości

Jeśli Twoją mowę charakteryzuje jąkanie, seplenienie, mowa nosowa, zaburzenia o typie afazji, opóźniony rozwój mowy, szukaj materiałów i pomocy na stronie: www.demostenes.pl Na tej stronie znajdziesz świadectwa efektywnej terapii, aparaturę, narzędzia i pomoce do wspomagania procesu terapeutycznego. Szukaj gabinetów, w których terapia wspomagana jest narzędziowo i aparaturowo.

Jak pozbyć się rotacyzmu? Dowiedz się więcej na stronach: http://www.demostenes.pl/dla-pacjentow/uslugi/rotacyzm oraz http://blog.demostenes.pl

Kontakt

Gabinet Logopedyczny DEMOSTENES
ul. Chopina 30a
44-240 Żory

Tel./fax: (32) 43 42 548
E-mail: gabinet@demostenes.pl
E-mail dla specjalistów: specjalista@demostenes.pl